×
×


Let's create  
a lifelong bonding
สายใยรักจากนมแม่ 
ความผูกพันของชีวิต

สายใยรักที่ส่งผ่านจากอกแม่ไปสู่ลูกน้อย
จะเชื่อมโยงความผูกพันอันลึกซึ้ง
ระหว่างแม่และลูกไปตลอดชีวิต


นมแม่เซ็นเตอร์

แหล่งรวบรวมความรู้ ความเข้าใจ 
และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
พร้อมเป็นแรงสนับสนุนให้แม่ทุกคน
เลี้ยงลูกด้วยนมตนเองได้อย่างที่ตั้งใจ

บริการเพื่อแม่
นมแม่เซ็นเตอร์ มีบริการช่วยเหลือและแก้ปัญหาเรื่องนมแม่ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับคุณแม่  

จนประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาแล้วมากมาย


ดูบริการมาทำความรู้จักกับอาหารที่ดีที่สุดจากอกแม่ คือ น้ำนมเหลือง หรือหัวน้ำนม หรือคอลอสตรัม (colostrum) ซึ่งเป็นเสมือนวัคซีนธรรมชาติที่ช่วยปกป้องลูกน้อย


ทารกแรกคลอดที่แข็งแรงดี โดยเฉพาะที่คลอดธรรมชาติจะมีสัญชาตญาณในการเคลื่อนเข้าหาแหล่งอาหารแรก คือ นมแม่จากเต้า ซึ่งถ้าลูกได้ฝึกดูดนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด จะเป็นการกระตุ้นน้ำนมได้เร็วและดีที่สุด  


คุณแม่ที่ประสบปัญหาปั๊มนมแล้วเจ็บ เป็นแผล จนเกิดความท้อใจไม่อยากปั๊มนมอีกต่อไปแล้ว เรามีคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อช่วยแก้ปัญหานี้

×

ติดต่อ